نسخه غیربرخط دفترک

نسخه غیر برخط دفترک

در صورت تمایل شما می توانید یک نسخه غیربرخط از دفترک خود داشته باشید، این نسخه به صورت فایل قابل اجرا خواهد بود و قابل اجرا بر روی انواع سیستم های عامل می باشد.

شما می توانید با کپی آن بر روی سی دی به تعداد بی نهایت نسخه، بی نهایت بروشور برای خود تولید نمایید.

دفترک غیر برخط در مقایسه با یک کاتالوگ یا بروشور چاپی آورده های زیادی برای شما خواهد داشت، هزینه های شما را کاهش خواهد داد، مشتریان شما را راضی تر خواهد کرد و کسب وکار شما را مدرن تر خواهد نمود.