طراحی کاتالوگ یا بروشور

طراحی کاتالوگ و بروشور

گروه طراحی دفترک آماده است که کاتالوگ یا بروشور الکترونیکی شما را طراحی نمایید، برای کاهش هزینه های شما روند طراحی بدینگونه می باشد که متن ها و تصاویر و فهرست کاتالوگ یا بروشور خود را به ما تحویل داده و ما با چیدمان زیبای آنها، صفحات دفترک شما را طراحی و پیاده سازی خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روند و هزینه های طراحی کاتالوگ و بروشور دفترک با ما تماس بگیرید.